De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

Pha603 08 (c)image: National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens
Installatie , 00:08:00
video

In Stefanos Tsivopoulos’ Land, kijkt de toeschouwer naar drie mannen van verschillende nationaliteiten die wakker worden op een strand vol rotsen. Als verstotelingen beginnen ze zich, elk in hun eigen taal, hardop af te vragen op welk land ze gestrand zijn. De camera onthult geleidelijk aan delen van dit land om uiteindelijk, totaal onverwacht, aan de lezer te laten zien dat deze plaats in feite een onbewoonbaar woestijneiland is. De enige drie, niet-inheemse bewoners proberen het eiland denkbeeldig te beschrijven met hun vragen: “Hoe heet deze plaats? Wie is de eigenaar van deze plaats? Kan dit terrein topografisch en geografisch beschreven worden of is het als een vacuüm?”. Land zweeft tussen een tragikomische episode en een filosofisch video-essay over de denkbeeldige eigenschappen van een plaats en herformuleert belangrijke tijdloze vragen over territorium, grenzen en bevolkingsverschuivingen.

- Stamatis Schizakis, EMST